Att göra en budget

ekonomi_314438072

En budget är nyckeln till att en bättre planering av ens verksamhet. Detta kan ge en en bättre uppfattning om hur man kan skapa lönsamhet och ökar kontrollen man har över ekonomin. 

Startbudget

När man först kommer igång med sitt företag kommer man ju behöva göra en startbudget. I denna ser man till att beräkna de kostnader man har på kort sikt och omfattar de fakturor man måste betala i starten av företaget. Därefter kommer man att göra så kallade resultatbudgetar där man uppskattar mängden man måste sälja för att täcka alla kostnader. Det finns för övrigt ett väldigt lättanvänt verktyg för detta på verksamt.se.

Resultatbudget

Att räkna ut sina kostnader är dock inte alltid så enkelt som man först tror. Man kan absolut ha en god uppfattning om mycket man kommer att behöva betala för varje månad. Men det finns alltid risken att oförutsedda kostnader dyker upp. Det kan till exempel hända att man måste få in kostnaden för en konsult in i budgeten med ganska lite förvarning. En bra budget måste därför visa på risker och möjligheter i ens verksamhet.

Likviditetsbudget

Slutligen gör man även en så kallad likviditetsbudget, vars uppgift är att avgöra om ens likvida medel, det vill säga pengarna, kommer att vara tillräckligt för att täcka utgifterna man har från månad till månad. Detta är något man gör kontinuerligt då de mycket väl kan vara positiv ett tag och negativt ett annat på grund av omständigheter som att man har lagt ut pengar för produktionskostnader men inte kan få betalt förrän efter leveransen. Vilket ju kan komma in mot slutet av en månad eller till och med i början av nästa. Likviditetsbudgeten gör man parallellt med resultatbudgeten. Pengabrist är alltid något som kan stjälpa ett företag oavsett om företaget faktiskt är väldigt lönsamt.