Att låna ut pengar privat

Att låna ut pengar är inte bara något en bank gör till privatpersoner eller en privatperson gör till en vän eller bekant. Det är fullt möjligt för privatpersoner att låna ut pengar till andra privatpersoner eller företag med syftet att faktiskt tjäna pengar.

låna_pengar_291968042

På den svenska marknaden är P2P-lån (peer-to-peer) en relativt ny förekomst. Detta bygger helt enkelt på att en privatperson vill låna ut pengar till andra privatpersoner eller företag och ansluter sig till ett företag som tillhandahåller denna tjänst. Och precis som när en bank lånar ut pengar till någon får man då ränta på det kapital som lånats ut. Detta är troligtvis det smidigaste sättet att göra detta på och det finns bra sajter som kan hjälpa en med detta.

Vill man dock av en eller annan anledning inte gå denna väg kan man istället titta på det mer traditionella sättet att låna ut pengar i det svenska systemet. Detta alternativ kallas att skriva ett skuldebrev, vilket är ett skriftligt dokument som reglerar ett skuld mellan den som lånar ut pengarna, kallad borgenär, och den som lånar pengarna, kallad gäldenär. Ibland kallar man en skuldbrev för en skuldförbindelse eller en revers.

Innan man lånar ut pengar är det dock bra att tänka på ett par punkter:

  • Man bör aldrig låna mer pengar än man känner att man kan avvara
  • Det är bättre att sprida ut sin utlåning på flera olika låntagare då detta minskar risken
  • När man lånar ut pengar är dessa inte skyddade av den statliga insättningsgarantin
  • Man bör noga överväga hur länge man är villig att låna ut sina pengar och till vilken ränta
  • Alla ränteintäkter måste tas upp i deklarationen som kapitalinkomst