Avveckling av bolag

Driver man företag så hamnar man ibland i situationer som man inte tänkt sig och inte är speciellt angenäma. Något gick fel, eller så vill man helt enkelt inte fortsätta att driva vidare ett bolag – då är det dags att avveckla.

Avveckling

Avveckling – kan vara en nystart

Nu ska det sägas att en avveckling av ett bolag inte nödvändigtvis är att ge upp. Ibland så kan det vara ett sätt att starta om i ett bättre läge, kanske med något liknande, kanske med något helt annat än det man tidigare höll på med. För att göra detta så har du som företagare några olika alternativ.

Man kan nog med säkerhet påstå att det idag är lättare att avveckla ett bolag än tidigare – om man vill. För idag så finns det specifika företag som köper upp bolaget och sköter hela likvidationsprocessen åt dig, något som normalt tar upp till tio månader. En fördel med detta är att man slipper vänta de 7-10 månaderna för att få ut sin köpeskilling.

Sätt att avveckla

Det låter förstås ganska drastiskt att lägga ner ett bolag som man lagt ner sin själ på, och visst kan det kännas som en förlust i stunden. Men tänk hellre på det som en vändpunkt mot något bättre. Det finns en rad olika sätt att gå tillväga vid en avveckling, vi tänkte dra dem väldigt kort i punktform. Vill du läsa mer specifikt så kan du ta en titt på denna artikel i Privata Affärer.

  • Nedläggning genom likvidation.
  • Försäljning av alla aktier.
  • Överlåtelse av företaget.
  • Konkursansökan.

Att lägga ned ett företag är egentligen inte speciellt krångligt ens på egen hand. Det som dock kan vara betungande är att det potentiellt kan ta lång tid innan allt är helt färdigavvecklat.

Post navigation