Bokföringen i en enskild firma

Driver man eget i bolagsformen enskild firma (även kallad enskild näringsidkare) har man en skyldighet enligt lagen att bokföra sin verksamhet. Det finns mycket att tänka på när det kommer till detta och här tipsar vi om vad man kan göra för att detta ska gå lite smidigare.

En bra utgångspunkt i en enskild firma är att först och främst se till att på något sätt skilja på sin egen ekonomi och företagets. I lagens ögon är personligt ansvarig för allt företaget gör i en enskild firma, så det är fördelaktigt att göra denna separation själv.

Bokföringen är knappast den mest attraktiva delen av att driva eget men det är väldigt viktigt att göra detta korrekt. Det enklaste är därför att göra detta löpande och inte skjuta fram arbetet. Man kommer också behöva göra ett årsbokslut som Skatteverket ska ta del av. Man måste även kunna uppvisa bokföringen och alla dess underlag minst sju år efter man genomfört den.

En av de enklaste lösningarna för bokföringen idag är förstås att överlåta den till någon annan. Detta kan man göra både delvis och helt och hållet beroende på vad det är man behöver hjälp med. Se dock till att detta är en utgift som företaget har råd med.

Bokföringen av företagets ekonomiska situation inkluderar, men är inte begränsad till, de följande:

  • inbetalningar
  • utbetalningar
  • inkomster
  • intäkter
  • kostnader
  • kontoöverföringar

Man kommer även behöva tydliggöra när man använder privata resurser till företaget. Detta kan vara något så enkelt som att använda sin privata bil i arbetet. En grundregel man kan använda för att hålla reda på om det man använder är privat eller till företaget är att om man behöver tillgång till något för att kunna utföra ens verksamhet så ska det även bokföras. Köper man något för privat bruk som man kanske även kan få användning för i arbetet med inte nödvändigtvis behövs för att vara verksam behöver man inte bokföra det.

Slutligen: när man tar ut eller sätter in pengar till företaget är det bra att göra noteringar kring detta, som till exempel “privat insättning” eller “privat uttag” för att särskilja på sin egen ekonomi och företagets.