Category: Företagsekonomi

Renovera som fastighetsägare

Du som äger ett hyreshus är skyldig att underhålla det. Huset är också en investering för dig, något som du säkerligen vill tjäna pengar på. Genom att hålla en hög standard och skapa lägenheter som har smart planlösning och fräscha rum kan du höja värdet på byggnaden och ta ut mer i hyra. 

Avtal med leverantörer

Du har en fördel som privatpersoner saknar. Du kan skapa avtal med leverantörer och köpa material exklusive moms. När du köper i sådan stor omfattning kan du också få fina rabatter på arbete och material. Så var inte rädd för att förhandla och ta in offerter som du kan ställa mot varandra. Det du behöver vara noggrann med är att allting ska inkluderas i offerten så inga tjänster, frakter eller materialinköp ligger utanför priset. När du ska jämföra offerter med varandra behöver de innehålla samma delar för att ge en rättvis bild.

Projektering

Att renovera flera lägenheter samtidigt kräver bra projektering. Du kan själv sätta upp arbetsgången och vad som ska göras. Därefter är det bra att involvera dem som ska leverera material och göra arbetet. Prata med de som ska renovera badrummet och lägg upp en plan hur arbetet ska utföras och vilka deadlines ni kan sätta. Elektrikern behöver vara med från början till slut och har en roll i alla delar så ett bra samarbete är nyckeln. Se alltid till att elektrikern har arbete att utföra, ledtider slutar med att elektrikern behöver ta på sig andra jobb på sidan av får att få in lönen och då kanske olika deadlines fallerar.

Hyresgästerna

Du behöver också ha bra kommunikation med de som hyr lägenheterna. Redan innan arbetet sätter igång, gärna några månader innan, är det bra att ha ett möte med alla och prata igenom vad som ska hända. Behöver de hitta andra boenden under renoveringen eller kan du lägga upp arbetet så de kan bo kvar? Om du höjer standarden och göra stora ingrepp kan du behöva betala ur ersättning till hyresgästerna eller sänka hyran för tiden arbetet är igång.

Bokföringen i en enskild firma

Driver man eget i bolagsformen enskild firma (även kallad enskild näringsidkare) har man en skyldighet enligt lagen att bokföra sin verksamhet. Det finns mycket att tänka på när det kommer till detta och här tipsar vi om vad man kan göra för att detta ska gå lite smidigare.

En bra utgångspunkt i en enskild firma är att först och främst se till att på något sätt skilja på sin egen ekonomi och företagets. I lagens ögon är personligt ansvarig för allt företaget gör i en enskild firma, så det är fördelaktigt att göra denna separation själv.

Bokföringen är knappast den mest attraktiva delen av att driva eget men det är väldigt viktigt att göra detta korrekt. Det enklaste är därför att göra detta löpande och inte skjuta fram arbetet. Man kommer också behöva göra ett årsbokslut som Skatteverket ska ta del av. Man måste även kunna uppvisa bokföringen och alla dess underlag minst sju år efter man genomfört den.

En av de enklaste lösningarna för bokföringen idag är förstås att överlåta den till någon annan. Detta kan man göra både delvis och helt och hållet beroende på vad det är man behöver hjälp med. Se dock till att detta är en utgift som företaget har råd med.

Bokföringen av företagets ekonomiska situation inkluderar, men är inte begränsad till, de följande:

  • inbetalningar
  • utbetalningar
  • inkomster
  • intäkter
  • kostnader
  • kontoöverföringar

Man kommer även behöva tydliggöra när man använder privata resurser till företaget. Detta kan vara något så enkelt som att använda sin privata bil i arbetet. En grundregel man kan använda för att hålla reda på om det man använder är privat eller till företaget är att om man behöver tillgång till något för att kunna utföra ens verksamhet så ska det även bokföras. Köper man något för privat bruk som man kanske även kan få användning för i arbetet med inte nödvändigtvis behövs för att vara verksam behöver man inte bokföra det.

Slutligen: när man tar ut eller sätter in pengar till företaget är det bra att göra noteringar kring detta, som till exempel “privat insättning” eller “privat uttag” för att särskilja på sin egen ekonomi och företagets.

Spara pengar med konsulter

Varför skall man hyra in personal istället för att anställa den själv? Med den frågeställningen tänkte vi gå igenom vilka direkta ekonomiska besparingar konsulter kan ge i jämförelse med anställda 

Den utan tvekan största fördelen med att ta in konsulter är att man inte sitter med kostnader upplåsta i anställningsavtal. Om försäljningen på företaget går dåligt och det inte längre finns ekonomi eller behov av att ha lika många anställda så har man med konsulter en helt annan flexibilitet än med anställda. Inhyrningen av en konsult kan växla från enstaka dagar till flera månader, allt efter behov.

Detta är extra fördelaktigt på konsulter med väldigt specialiserad expertis vars värde i företaget kan vara stort men inte tillräckligt för en kontinuerlig anställning. Är man i behov av ekonomisk expertis så finns det flera som säkert klarar av arbetet utmärkt.

En annan stor direkt besparing med användandet av konsulter är att man minskar belastningen på de egna personalavdelningarna. Istället för att själv behöva lägga extremt mycket tid på att anställa och administrera egen personal så hamnar det ansvaret på konsultföretaget som man hyrt in. I långa loppet så kan det vara värt allt att ta in konsulter utifrån som styr upp och hjälper till när behov finns.

Att göra en budget

ekonomi_314438072

En budget är nyckeln till att en bättre planering av ens verksamhet. Detta kan ge en en bättre uppfattning om hur man kan skapa lönsamhet och ökar kontrollen man har över ekonomin. 

Startbudget

När man först kommer igång med sitt företag kommer man ju behöva göra en startbudget. I denna ser man till att beräkna de kostnader man har på kort sikt och omfattar de fakturor man måste betala i starten av företaget. Därefter kommer man att göra så kallade resultatbudgetar där man uppskattar mängden man måste sälja för att täcka alla kostnader. Det finns för övrigt ett väldigt lättanvänt verktyg för detta på verksamt.se.

Resultatbudget

Att räkna ut sina kostnader är dock inte alltid så enkelt som man först tror. Man kan absolut ha en god uppfattning om mycket man kommer att behöva betala för varje månad. Men det finns alltid risken att oförutsedda kostnader dyker upp. Det kan till exempel hända att man måste få in kostnaden för en konsult in i budgeten med ganska lite förvarning. En bra budget måste därför visa på risker och möjligheter i ens verksamhet.

Likviditetsbudget

Slutligen gör man även en så kallad likviditetsbudget, vars uppgift är att avgöra om ens likvida medel, det vill säga pengarna, kommer att vara tillräckligt för att täcka utgifterna man har från månad till månad. Detta är något man gör kontinuerligt då de mycket väl kan vara positiv ett tag och negativt ett annat på grund av omständigheter som att man har lagt ut pengar för produktionskostnader men inte kan få betalt förrän efter leveransen. Vilket ju kan komma in mot slutet av en månad eller till och med i början av nästa. Likviditetsbudgeten gör man parallellt med resultatbudgeten. Pengabrist är alltid något som kan stjälpa ett företag oavsett om företaget faktiskt är väldigt lönsamt.

Organisera företagsekonomin

shutterstock_318341447

Företagsekonomin fungerar annorlunda än din privata ekonomi och är man inte van kan det kännas stort och skrämmande att ta sig an. 

Håll isär ekonomierna

Om du har ett eget företag så ska du tänka att din företag har en ekonomi och du personligen har en annan. Tänk dig att företaget är din arbetsgivare och det enda du egentligen har rätt att få är en lön.

Skattemässigt skiljer det sig om den enskilde näringsidkarens pengar kommer från dess företag eller privata ekonomi.

Sedan skattar man olika beroende på vilket typ av företag du har: en enskild näringsidkare är en egen förvärvsskälla där skulder och tillgångar redovisas åtskilda. Ett handelsbolag är en egen juridisk person men inte ett skattesubjekt, så bolagsägarna måste själva ta itu med skatten. I ett aktiebolag är bolaget skattesubjektet och alla pengar som du tar från företaget måste redovisas och motiveras.

Du hör själv hur krångligt det kan bli att bara skatta med företaget, dra inte in din egen ekonomin i röran.

Bokför slaviskt

Alla med företag måste bokföra sina utgifter och inkomster, samt redovisa ett årsslut. Strul i böckerna kan tillkalla Skatteverkets uppmärksamhet och leda till skyhöga böter.

Ha struktur på din bokföring om du väljer att göra den själv. Du har mer kontroll men måste kanske göra detta på din lediga tid. Skaffa rutiner och planera in tid när du ska ta itu med kvittohögen som företaget samlat på sig. Köp ett bokföringsprogram för att förenkla proceduren. De billigaste kostar bara strax över tusenlappen och kan tjäna in flera timmars jobb åt dig.

Bestämmer du dig för att lämna över detta till en redovisningsbyrå får du mer ledig tid över, men om det sker några missar är det fortfarande du som står ansvarig inför stat och Skatteverket.