Ekonomi vid val av konsulter

Att välja konsult kan vara otroligt svårt, oavsett vilket uppdrag det hela handlar om. Hur bör man då tänka på valet ur ett ekonomiskt perspektiv? Vad påverkar kostnaden både initialt och under tid. 

affärskvinna konsult

Ett problem med konsultavtal är att de oftast faktureras per timme, något som kan motivera konsulten att hitta på mer arbete än nödvändigt. På grund av detta blir det enormt fördelaktigt att själva ha viss kunskap inom ämnet som konsulten används för. På så sätt kan man ha viss känsla över när konsulten kliver utöver sitt uppdrag.

Vissa konsultföretag tar själva och påpekar deras fokus på kundens faktiska nytta av deras arbete. Ett av dessa är AddQ som beskriver sig själva som “Affärsdrivna konsulter”. Detta betyder för dem att allt fokus ligger på att deras arbete och val skall ge dig som kund så mycket affärsvärde som möjligt. Som mindre kund kan det alltså betyda att rådet blir att vänta med större investeringar om de inte tror att det kommer återbetala sig. Just AddQ arbetar med huvudsakligen test och kvalitetssäkring men vi är övertygade att det finns lika trovärdiga konsulter inom även andra branscher.

Avtalet

När man som företag slutligen håller på att skapa någon form av avtal så är det viktigt att alla är på samma sida. Det bästa i dessa fallen är alltid att låta en jurist rita upp avtalen så att allting går rätt till, även den andra parten bör ha gått igenom avtalet med en jurist så att ingen känner sig förd bakom ljuset. Det är viktigt att båda parterna känner sig som vinnare gällande avtalet, det minimerar risken för framtida problem. Både rättstvister och uteblivet arbete kan resultera i stora kostnader för företaget.