Företagsekonomi

För ett företags överlevnad är det a och o med ordning och reda i ekonomin. Nästan alla företag, oavsett om det rör sig om ett stort multinationellt företag eller en liten firma, gör någon slags budget, vilket är ett av de bästa verktygen för att uppnå en bra ekonomi i ett företag.

1988273-accounts-to-payGenom att göra en budget blir det lättare att få en överblick över hur det kan tänkas se ut och kanske framför allt hur stora intäkter som behövs för att gå runt.

En annan sak som är viktig när det kommer till ett företags ekonomi är i vilken form det drivs. I Sverige har vi i huvudsak två olika bolagsformer när det kommer till företag, aktiebolag och enskild firma. Utöver dessa finns ytterligare tre former som inte är lika vanliga som handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening.

I ett aktiebolag är det företaget ensamt som står som huvudansvarig vad gäller betalningar, skulder, tvistemål och liknande till skillnad mot en enskild firma där man själv är personligt ansvarig för att företaget betalar sina skulder och liknande.