Marknadsföringsbudget för företaget

Det är viktigt att man skapar en budget för olika delar inom företaget. Det blir en prognos för de kostnad och intäkter som företaget beräknas ha. Förenklat så kan man säga att det är fråga om pengarna som du räknar att dra in till företaget och de utlägg som beräknas för företaget.

Marknadsföringsbudget

Exempelvis så kanske du räknar med att ni ska använda er av profilprodukter på ert företag då finns det en fördel att att ha en budget för er marknadsföring där kostnaderna för de produkter som ska köpas in finns med i. En marknadsföringsbudget görs som oftast inför det framförliggande året. Där man avsätter en summa från företaget som används till marknadsföring. Vad som gör en budget så bra är att man håller koll på hur mycket som man tänkt ska finnas för sin marknadsföring och att man inte överstiger den summan allt för mycket. Det ger en viss trygghet för olika typer av utfall.

Det förväntade resultatet

Med hjälp av en budget så kan man se ett förväntat resultat. Det vill säga att intäkterna minus kostnader blir det resultat som företaget kommer att göra. Ser man att kostnaderna blir för höga jämfört med vad intäkterna är så kanske man måste höja priserna på sin tjänst eller de produkter som företaget säljer. Man kanske också måste vänta med att investera för att företaget ska uppnå sin tänkta lönsamhet. Nästa år så kan företagets budget se annorlunda ut och man har mer intäkter än kostnader och man får ett betydligt bättre resultat.