Ordning och reda

Som företagare så gäller det att hålla ordning på allt i företaget, inte minst ekonomin. Skulle det brista i något led så kan det bli svårigheter. Därför är det viktigt att redan från början skaffa sig rutiner som man kan luta sig tillbaka på och känna sig trygg i det man gör.

Genom att att ha en bra faktureringshantering så kommer det att underlätta för dig i ditt företag. När du fått in dina rutiner kring fakturering så kommer det nästan att gå av sig själv. Det första du bör tänka på är hur ska fakturan se ut, vad ska den innehålla. Dessa tips kan du hitta på nätet och skaffar du dig ett bra faktureringsprogram redan från början så får du mycket hjälp genom detta program.

Att tänka på är att du alltid ska skicka originalet till kund, eventuellt en kopia också men det är inte nödvändigt. En kopia sätter du i en pärm för verifikationer och en kopia i som du har för obetalda fakturor. Du kan även sätta in ytterligare en kopia i en pärm med det du har beräknat och de underlag du haft för den aktuella fakturan. Det är lite olika hur man brukar jobba, försök att hitta dina rutiner och jobba efter dessa.

Försök också att få in rutin när du ska fakturera, genom att fakturera ofta så kan det hjälpa ditt företag till att öka penningflödet. Om du gjort en affär med kund så skicka fakturan så fort du levererat tjänsten eller varorna. Det tar ju en stund eller rättare sagt ett tag innan fakturan betalas så att ju oftare och snabbare du fakturera desto bättre.