Säker kontanthantering i butik

Sverige är ganska unikt i frågan om det kontantlösa samhället. Vi har väldigt snabbt avvecklat kontanthantering, bankerna tar inte emot kontanter från företagare utan alla hantering sker via externa aktörer.

Men det finns fortfarande goda skäl till att inte skapa ett helt kontantlöst samhälle. Bland annat kan det ha en negativ inverkan på besöksnäringen och en del motståndare hävdar att det kan uppstå problem vid en eventuell kris.

Medveten om riskerna

Även om kontanthantering innebär vissa risker och kostnader för dig som företagare så finns det helt klart fördelar med att behålla det som betalsätt och det finns bra lösningar för att skydda din verksamhet på ett bra sätt så att både du och din personal kan känna sig trygga till 100 %.

Ökad säkerhet och försäljning

Företagande handlar i slutändan om att öka försäljning och gå med vinst så du vill inte missa en kund eller gäst på grund utav att du inte kan ta emot deras betalning. Fler betalningsalternativ för dina kunder ger större möjligheter till försäljning. Så var inte för snabb med att ta bort kontanthantering utan se till att du skyddar dig, din personal och dina tillgångar på ett effektivt och säkert sätt.