Samhällsekonomi

För att inte sitta som ett frågetecken när diverse olika saker diskuteras är det alltid bra att ha lite koll på hur samhällsekonomin fungerar. Det kan också vara bra att ha koll på hur ekonomin i samhället går om man till exempel har bolån eller aktier.

795418-coins-and-plant

En sak som påverkar samhällsekonomin i ganska hög utsträckning är räntan. Även om bankerna själv bestämmer räntan så följer de ofta något som kallas för reporäntan.

Reporäntan, som även kallas för styrräntan, sätts av Riksbanken och är det medel som ofta är mest effektivast när det kommer till att stimulera ekonomin eller bromsa densamma. Just nu är reporäntan i Sverige låg, inte mer än 0,25 %, något som gör att även till exempel räntor på bolån är väldigt låga. En låg reporäntan gör även att inlåningsräntan hos bankerna är väldigt låg, vilket innebär att man i dagsläget i princip inte får någon ränta alls på sina sparade pengar.

Två andra begrepp som man också hör ofta när det talas om samhällsekonomi är inflation och deflation. Inflation innebär att priserna stiger medan deflation innebär att priserna sjunker. Det vanligaste tillståndet är inflation. Just nu är inflationen i Sverige mycket låg, endast 0,2 %. För att den svenska ekonomin skall utvecklas på ett optimalt sätt har Riksbanken som mål att inflationen i Sverige skall ligga på 2,0 %, något man kan påverka genom att höja eller sänka reporäntan.